Terug naar boven

LEDEN

Banque de Luxembourg, een naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, met maatschappelijke zetel te 14 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, ingeschreven in het Handels- en vennootschapsregister onder nummer B 5.310, onder permanent toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

https://www.banquedeluxembourg.com

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxemburg, een autonome openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, met als adres 1 Place de Metz L-2954 Luxembourg, geregistreerd in Luxemburg in het Handels- en Ondernemingsregister onder nummer B 30.775., onder permanent toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

https://www.spuerkeess.lu

Banque Internationale à Luxembourg, een naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, gevestigd te 69 Route d’Esch L-2953 Luxembourg, ingeschreven in het Handels- en vennootschapsregister onder nummer B 6.307, onder toezicht permanent lid van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

https://www.bil.com

BGL BNP Paribas, een naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, met als adres 50 Avenue John F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister in Luxemburg onder nummer B 6.481, onder permanent toezicht op de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

https://www.bgl.lu
https://www.bgl.lu/en/private-banking/discover-private-banking.html

BNP Paribas, een naamloze vennootschap naar Frans recht, met als adres 16 Boulevard des Italiens, F-75009 Parijs, ingeschreven in het Handels- en vennootschapsregister onder nummer 662 042 449, onder permanent toezicht van de Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – Banque de France.

https://www.bnpparibas.lu
https://cib.bnpparibas.com

Quintet Private Bank (Europe), een naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, gevestigd te 43 Boulevard Royal L-2955 Luxembourg, ingeschreven in het Handels- en vennootschapsregister onder nummer B 6.395, onder permanent toezicht op de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

https://group.quintet.com

Intesa Sanpaolo Wealth Management S.A., een Luxemburgse bank die is opgericht en bestaat als naamloze vennootschap (société anonyme) naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 48, rue Charles Martel, L-2134, Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. De Bank is erkend als kredietinstelling en staat onder toezicht van de Luxemburgse financiële toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (de “CSSF”).

https://www.intesasanpaolowm.lu/

Société Générale Bank & Trust, een naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, met maatschappelijke zetel te 11 Avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer B 6.061, onder permanent toezicht op de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

https://societegenerale.lu

Société Générale, een naamloze vennootschap naar Frans recht, met als adres 29 Boulevard Haussman F-75009 Paris, ingeschreven in het handelsregister in Frankrijk onder nummer 552 120 222, onder permanent toezicht van de Autorité de Contrôle Prudentiel et of resolutie – Banque de France.

https://www.privatebanking.societegenerale.com

Société de la Bourse de Luxembourg, een naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, met als adres 35A Boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, ingeschreven in het Handels- en vennootschapsregister onder nummer B 6.222, onder permanent toezicht op de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

https://www.bourse.lu

CIBC Capital Markets (Europe) S.A. heeft een vergunning van de Europese Centrale Bank (“ECB”) en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier, onder toezicht van de ECB.

https://cibccm.com

Banque Transatlantique Luxembourg S.A. is erkend als kredietinstelling onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

https://www.banquetransatlantique.lu

SOORTEN LEDEN

Binnen de vereniging zijn er twee soorten leden: volwaardige leden en buitengewone leden.

  • Volwaardige leden kunnen banken en kredietinstellingen zijn, beleggingsondernemingen, met inbegrip van fondsen en vermogensbeheerders, beleggingsbeheerders en beleggingsadviseurs, die optreden als emittent, distributeur of marktdeelnemer in gestructureerde producten, en marktexploitanten.
  • De geassocieerde leden kunnen banken en kredietinstellingen zijn, beleggingsondernemingen, met inbegrip van fondsen en vermogensbeheerders, beleggingsbeheerders en beleggingsadviseurs, die optreden als emittent, distributeur of marktdeelnemer van gestructureerde producten, onafhankelijke accountants, juridisch adviseurs, andere consultants en dienstverleners die gespecialiseerde diensten aanbieden aan de sector gestructureerde producten in Luxemburg, verenigingen zonder winstoogmerk die de belangen van financiële marktdeelnemers behartigen, academische en onderzoeksinstellingen, en elke andere entiteit of persoon waarvan het lidmaatschap als geassocieerd lid bevorderlijk wordt geacht voor de verwezenlijking van de missies en doelstellingen van de Vereniging.

TOETREDINGSVERZOEK

De Vereniging staat open voor zowel volwaardige als buitengewone leden. Met een schriftelijk verzoek gericht aan de raad van bestuur van LUXSIPA kan de toelatingsprocedure worden opgestart. Entiteiten die in aanmerking komen voor toelating als lid – volwaardig of geassocieerd lid – moeten, om te kunnen solliciteren, verklaren dat zij zich ertoe verbinden de statuten van LUXSIPA en de regels van het intern reglement van de Vereniging na te leven.

a
Get In Touch With Us Today

Welcome to Sagen, a modern platform perfect for showcasing your properties.

(+352) 26 67 85 23 sageninfo@gmail.com 184 Main Collins Street Victoria
fbaa tw in