Terug naar boven

Statistieken

STATISTIEKEN

LUXSIPA werkt aan de publicatie van gegevens over de verkoop en marketing van gestructureerde producten aan investeerders in Luxemburg. Entiteiten die gegevens indienen, zijn lid van LUXSIPA. De gerapporteerde categorieën zijn het volume en het aantal gelanceerde producten en uitstaande bedragen in euro.

  • Coördinator: Bourse de Luxembourg
  • Frequentie: halfjaarlijks
    Publicatie: LUXSIPA-website + ad-hoc delen met de betrokken partners (EUSIPA, ABBL, CSSF, andere verenigingen van het Luxemburgse financiële centrum, pers, enz.)
  • Instrumenten: Alle financiële effecten met een structurerend element (exclusief niet-gesecuritiseerde derivaten, securitisaties (i.e. ABS, MBS, CDO’s) en ongestructureerde effecten (d.w.z. gewone aandelen en niet-PRIIP-obligaties).
  • Indeling: EUSIPA-indeling
  • Toepassingsgebied: alle particuliere bankstatistieken van leden + aanvullende investeringsbankproducten van leden die zijn verhandeld met niet-leden op de Luxemburgse markt.
  • Gegevens: Aantal en nominaal van uitgegeven producten, aantal en nominaal van producten in omloop.
a
Get In Touch With Us Today

Welcome to Sagen, a modern platform perfect for showcasing your properties.

(+352) 26 67 85 23 sageninfo@gmail.com 184 Main Collins Street Victoria
fbaa tw in