Terug naar boven

Wettelijke mededeling

Wij zijn een bron van informatie over de sector van gestructureerde producten voor elke geïnteresseerde marktdeelnemer.

Het doel van deze site is om LUXSIPA voor te stellen. Ze mag niet worden beschouwd als een vestiging of zelfs maar een feitelijke dienstverlening buiten het Groothertogdom Luxemburg. De informatie die op deze site wordt verspreid, zowel van algemene aard (zoals marktinformatie) als van specifieke aard (zoals beleggingsproducten), wordt louter ter informatie verstrekt. Deze informatie wordt gepubliceerd zonder enige verbintenis met betrekking tot zijn volledig, nauwkeurig en actueel karakter. Ze vormen op geen enkele manier een aanbod of een uitnodiging om financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Ze hebben geen waarde als juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies en zijn slechts geldig voor de tijd dat ze werden gegeven. Ze zijn niet bedoeld om de kennis en vaardigheden van de gebruiker te vervangen; ze moeten daarom worden gebruikt met het advies van een gekwalificeerde professional. De informatie kan afkomstig zijn van externe dienstverleners. LUXSIPA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie en de directe of indirecte gevolgen ervan voor de gebruiker.

Deze website is het exclusieve eigendom van LUXSIPA. Deze website wordt beschermd door de Luxemburgse wetten die van toepassing zijn op intellectuele eigendomsrechten. Als zodanig mag de website in geen geval en zonder voorafgaande toestemming van LUXSIPA geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, ter beschikking gesteld of gebruikt, anders dan op de wijze en voor de doeleinden die door LUXSIPA zijn goedgekeurd.

Gebruikers van deze site moeten uiterst voorzichtig zijn met de e-mails die ze kunnen ontvangen van derden die beweren deel uit te maken van LUXSIPA en die bijvoorbeeld hypertextlinks kunnen bevatten of verzoeken om toegangscodes vrij te geven. LUXSIPA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die gebruikers in dit verband kunnen lijden.

Gebruikers van deze website aanvaarden dat elk gebruik van deze site op eigen verantwoordelijkheid geschiedt. LUXSIPA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik van deze website of in verband met de onderbreking, sluiting of storing van deze website, sluiting voor onderhoud of reparatie van de computer van LUXSIPA, technische storingen of overbelasting van het netwerk.

a
Get In Touch With Us Today

Welcome to Sagen, a modern platform perfect for showcasing your properties.

(+352) 26 67 85 23 sageninfo@gmail.com 184 Main Collins Street Victoria
fbaa tw in